Organisatie

 

De Hester van Eeghen Leather Design Prijs wordt georganiseerd door Stichting Hester van Eeghen.


Stichting Hester van Eeghen Leather Design Prijs
Hartenstraat 37
1016 CA  Amsterdam

info@hestervaneeghen.com


De stichting dankt haar bestuur voor de betrokkenheid bij de prijs.

Art direction en concept website
Nicole Uniquole
www.uniquole.nl

 

Jaarrekening 2013
Bijlage: prognose 2014