De stichting

 

(Vanwege de corona-crisis zal er geen wedstrijd zijn in 2021)

 

De Stichting Hester van Eeghen Leather Design is een initiatief van Hester van Eeghen waarbij vormgeven binnen het leerambacht centraal staat. Als tassenontwerper wil zij het uitstervende leervak in Europa stimuleren en nieuw talent een kans geven. Ook wil ze de kruisbestuiving aan gaan van verschillende andere technieken met het leerambacht. De Stichting is ontstaan om een brug te slaan tussen individuele ontwerpers in leer en de verdwijnende leerindustrie. In de praktijk blijkt dat de stap van zelf enkele stuks maken naar een serieproductie door een producent te groot is, zowel emotioneel als financieel. Door de Stichting worden ontwerpers en de uitvoerders van het leerambacht samen gebracht zodat kennis, passie en praktijkkennis wordt overgedragen.

Elke twee jaar organiseert de Stichting Hester van Eeghen Leather Design een wedstrijd om ontwerpers die met leer werken te stimuleren. De inzendingen worden tentoongesteld tijdens de beurs Meesterlijk waarbij het accent wordt gelegd op de uitvoering van het ambacht.

De Stichting Hester van Eeghen Leather Design is een niet-winstbeogende instelling en doet niet aan actieve fondsenwerving.