Wedstrijd

D E S I G N    P R I J S V R A A G      2 0 1 7

‘YOUNG ROYAL GRACE - A purse for our princesses’

In ons allen schuilt het verlangen om een prinses te zijn. Voor Amalia, Alexia en Ariane is dit werkelijkheid. Hoe willen onze jonge prinsessen zich presenteren in onze veelkleurige, veelzijdige en veranderlijke samenleving?

Maak een ontwerp waarbij jeugdigheid, onbevangenheid en sierlijkheid centraal staan. Aan alle elementen moet te zien zijn dat we met een gracieus object te maken hebben dat geschikt is voor een prinses in haar tienerjaren die steeds vaker in de spotlight staat. 

STICHTING HESTER VAN EEGHEN LEATHER DESIGN te Amsterdam daagt jou uit je in je tassenontwerp te laten inspireren door door de verbinding aan te gaan tussen het heden en het verleden, hetzij in materialen, hetzij in vorm, waarbij de spanning zichtbaar wordt tussen toen en nu!

 

WAAR MOET EEN ONTWERP AAN VOLDOEN?

Ieder ontwerp dient begeleid te worden door een kort motivatiefilmpje waarin de volgende punten worden toegelicht:

  1. welke rol speelt leerbewerken in jouw leven?
  2. waarom zou jij in aanmerking moeten komen voor de prijs?
  3. hoe zal de prijs bijdragen aan jouw toekomst als leerbewerker?

 

NIVEAU

De Stichting Hester van Eeghen Leather Design behoudt zich het recht voor om inzendingen die niet aan bovenstaande eisen voldoen niet op te nemen in de expositie.

 

WIE KAN MEEDOEN?

Zij die zeer gemotiveerd en gepassioneerd in het leervak zijn, en ervaring hebben met het vervaardigen van leren tassen. 

 

SLUITINGSTERMIJN WEDSTRIJD

15 november 2017. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar:

Stichting Hester van Eeghen Leather Design
t.a.v. Nadja van der Meer
Hartenstraat 37
1016 CA Amsterdam

 

WAT GEBEURT ER MET DE INZENDINGEN?

Deze worden door een jury beoordeeld, bestaande uit vakmensen uit het leer, looier en leerbewerkingsvak, de beeldende kunsten en het museumwezen:

 

ALLE ONTWERPEN   WORDEN BEOORDEELD OP DE VOLGENDE CRITERIA:

 

DE WINNAAR

Wordt bekend gemaakt tijdens de beurs Meesterlijk in 2017 (www.meesterlijk.nu) in de Westergasfabriek. De geselecteerde ontwerpen worden tentoongesteld op de beurs Meesterlijk.

 

WAT KAN JE WINNEN?

De winnaar krijgt de kans om:

De kosten die betrekking hebben op de productie van de 30 tassen zijn voor rekening van de Stichting Hester van Eeghen Leather Design. Daarnaast mag de winnaar de tassen zelf verkopen en de opbrengst hiervan investeren in zijn/haar toekomst als leerbewerker.

 

VOORWAARDEN PRIJSAANVAARDING

 

EERDERE EDITIES  EN WINNAARS:

2015 'Bag to the Future', winnaar Anna Rácz

2013 ‘Pracht en Praal’, winnaar Marjo Dill

2011 ‘Pittigste meptasje’, Brigitte van Nylen

2009 ‘Dine&Date’, winnaar Floortje van Galen

2007 ‘Bepakt en bezakt’, winnaar Judith van der Meer

2005 'Het beest breekt in mij los', winnaar Els de Hartog met de Vlindertas

2003 ‘Souvenir’, winnaar Aisa Lafour met Brasilia

 

STICHTING HESTER VAN EEGHEN LEATHER DESIGN

De Stichting Leather Design organiseert elke twee jaar een wedstrijd om ontwerpers die met leer werken te stimuleren. De inzendingen worden tentoongesteld tijdens de beurs Meesterlijk waarbij het accent wordt gelegd op de uitvoering van het ambacht. Deze Stichting is een initiatief van Hester van Eeghen waarbij vormgeven binnen het leerambacht centraal staat. Als tassenontwerper wil zij het uitstervende leervak in Europa stimuleren en nieuw talent een kans geven. Ook wil ze de kruisbestuiving aan gaan van verschillende andere technieken met het leerambacht.

De Stichting is ontstaan om een brug te slaan tussen indivuele ontwerpers in leer en de verdwijnende leerindustrie. In de praktijk blijkt dat de stap van zelf enkele stuks maken naar een serieproductie door een producent te groot is, zowel emotioneel als financieel. Door de Stichting worden ontwerpers en de uitvoerders van het leerambacht samen gebracht zodat kennis, passie en praktijkkennis wordt overgedragen.