Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting Hester van Eeghen Leather Design bestaat uit:

Hester van Eeghen - voorzitter
Barbara Ingrid van den Broeke - secretaris
Wouter de Baat - penningmeester

Het bestuur van de Stichting Hester van Eeghen Leather Design is onbezoldigd.


RSIN

8084.63.974

jaarrekening 2017
jaarrekening 2017

jaarrekening 2016
jaarrekening 2016
bijlage: prognose 2017

jaarrekening 2015
jaarrekening 2015
bijlage: prognose 2016

jaarrekening 2014
jaarrekening 2014
bijlage: prognose 2015

jaarrekening 2013
jaarrekening 2013
bijlage: prognose 2014